WHITE-CHEEKED PINTAILSPARROWGALAPAGOS GIANT TORTOISEBULLSHELICONIUS WALLACEIHELICONIUS MELPOMENE HYBRID IIMETHONA SP. IIMETHONA SP.HELICONIUS MELPOMENE HYBRIDHELICONIUS ISMENIUS IIHELICONIUS ISMENIUSSHEEP LAMBSGREAT EGRETSTOUT-BILLED CINCLODESVERMILION FLYCATCHER